Muotoilu yhdessä ympäristöestetiikan ja arkkitehtuurin kanssa on kuvataiteen opetussuunnitelman keskeinen sisältöalue. Se on myös osa käsityön opetusta. Perusopetuksessa tutustutaan mm. kotipaikkakunnan arkkitehtuuriin ja luonnonympäristöihin sekä muotoilun ja arkkitehtuurin tyylisuuntiin. Tavoitteena on oppia arvioimaan ympäristön viihtyisyyttä, toimivuutta ja esteettisiä arvoja, myös eettisestä ja ekologisesta näkökulmasta. Käsityöopetuksessa painottuvat mm. ongelmanratkaisu- ja suunnittelutaidot.
Lisätietoa ja materiaalia muotoilusta ja arkkitehtuurikasvatuksesta voit löytää Opetushallituksen sivuilta.

Muotoilu-ja Arkkitehtuurikasvatus
 
Organisaatiot, Yhdistykset ja Kulttuurilaitokset